SET4CIP
Rezultate SET4CIP

Evenimente

16.07 - 14.09.2018

Efectuarea a doua stagii de internship in cadrul UTCN organizat in parteneriat cu Infineon Technologies Romania Scs & Co. Un stagiu de internship este efectuat de Anchidim Nimigean, student absolvent al ciclului de licenta a Facultatii de Inginerie Electrica (UTCN), internship pe directia de cercetare a fenomenelor termo-mecanice din CIP. Cel de-al doilea stagiu de internship este efectuat de Adrian Stoian, absolvent al Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (UTCN), internship pe directia de cercetare in zona de Yield a circuitelor integrate de putere.

11-12.07.2018

Vizita de scurta durata realizata de Cristian Boianceanu din partea IFRO in cadrul UTCN pentru asistarea la prezentarile lucrarilor de disertatie cat si discutii asupra directiilor de cercetare in vederea finalizarii proiectului de cercetare SET4CIP.

12.07.2018

Prezentarea lucrarilor de disertatie a studentilor masteranzi UTCN Adrian Bojita, Marius Lungociu si Razvan Pitu.

22.06.2018

Publicarea in revista de specialitate Elsevier Microelectronics Reliability, vol. 87, August 2018, pp. 142.150, a lucrarii "A simple metal-semiconductor substructure for the advanced thermo-mechanical numerical modeling of the power integrated circuits", A. Bojita, C. Boianceanu, M. Purcar, C. Florea, D. Simon, C. Plesa. Link catre lucreare (valabil pana in Aug. 2018).

26.04.2018

Acceptarea lucrarii intitulate "A Simple Metal-Semiconductor Substructure Model for the Thermal Induced Fatigue Simulation in Power Integrated Circuits", autori: A. Bojita, M. Purcar, C. Boianceanu, C. Florea, D. Simon, V. Topa, in cadrul conferintei internationale "1st International Conference on Numerical Modelling in Engineering, 28-29 August 2018, Ghent University, Belgium".

15-16. 03.2018

Cristian Boinceanu si Ciprian Florea din partea Infineon Technologies Romania Scs & Co executa o vizita de scurta durata la UTCN. Ca urmare a proiectului SET4CIP,in 15.03.2018 ing. Ciprian Florea demareaza programul de cercetare doctorala sub indrumarea Prof. Dr. Ing. Topa Vasile, perioada de desfasurare fiind 2018-2021, teza intitulata "Studiul comutatoarelor de putere integrate cu functionalitati de detectare si izolare a defectelor" ce propune detectia rapida a defectarii circuitului si izolarea efectului pe care defectul il are asupra functionarii sistemului. In 16.03.2018 s-a efectuat o comisie de recrutare a doi studenti pentru efectuarea unui stagiu de internship pe perioada verii in cadrul UTCN in colaborare cu Infineon Technologies Romania Scs & Co. Deasemenea in cadrul acestei vizite s-a verificat si discutat stadiul lucrarilor de disertatie.

12.02-09.03.2018

Adrian Bojita face o vizita de lunga durata la Infineon Technologies Romania Scs & Co, B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 6, Sector 2, Bucuresti, Romania in cadrul careia s-a dezvoltat o ramura a simulatorului termo-mecanic ce utilizeaza retele de discretizare non-conforme pe interfete. Tot in aceasta vizita s-a efectuat si diseminarea rezultatelor cercetarii in vederea publicarii unei lucrari stiintifice in cadrul conferintei "1st International Conference on Numerical Modelling in Engineering, 28-29 August 2018, Ghent University, Belgium".

4.12.2017

UTCN castiga impreuna cu un consortiu format cu alți 37 de parteneri din 6 țări membre ale Uniunii Europene finantare pentru proiectul Integrated Development 4.0, 783163-iDev40. Coordonatorul proiectului UTCN este conf. dr. ing. Ioan Marius Purcar (director proiect Set4CIP). Astfel obiectivele proiectului Set4CIP vor fi mai departe dezvoltate prin:

• proiectarea și implementarea de algoritmi si tehnici avansate pentru simularea si modelarea proceselor electro-termo-mecanice din circuitele integrate de putere

• tehnici de modelare si simulare multiscalara si multi grid a circuitelor integrate de putere

• integrarea și generarea rețelelor de discretizare (mesh)

• analiza si proiectarea circuitelor integrate analogice, de radio-frecventa si de semnal mixt

• dezvoltarea metodelor de optimizare a circuitelor si sistemelor electronice

• implementarea metodelor pentru analiza si testarea datelor multivariabile

• modelarea distribuțiilor

• analiza de yield

• analiza corelațiilor din etapele de verificare pre- si post-siliciu

• dezvoltarea unor metode de identificare a factorilor care cauzează yield loss

• metode de preprocesare a datelor (de ex. Outliers’ detection – identificarea de date anormale)

12.10.2017

Marius Purcar si Adrian Bojita, fac o vizita de scurta durata la: Infineon Technologies Romania Scs & Co, B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 6, Sector 2, Bucuresti, Romania. unde alaturi de Cristian Boinceanu si Dan Simon se propun temele lucrarilor de disertatie a studentilor Adrian Bojita, Marius Lungociu si Razvan Pitu. Obectivul lucrarilor fiind elaborarea unei metodologii de simulare termo-mecanica cat si a evidentierii efectelor varietiei dimensiunilor geometrice a sistemului de metalizare sub actiunea ciclilor repetati de temperatura. Termenul de predare al lucrarilor pentru avizul intern IFRO estimat pe 28.06.2018.

11-14.10.2017

Participare la The 40th edition of the INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE 2017, Sinaia, Romania cu articolul:

Adrian Bojita, Purcar M., Boianceanu C., Tomas E., Topa V., "A Study of Adaptive Mesh Refinement Techniques for an Eficient Capture of the Thermo-Mechanical Phenomena in Power Integrated Circuits"

27-29.09.2017

Participare la 23rd INTERNATIONAL WORKSHOP on Thermal Investigations of ICs and Systems - THERMINIC 2017, Amsterdam, netherlands cu articolul:

Bojita A., Boianceanu C., Purcar M, Plesa C, Florea C., "A Simple Metal-Semiconductor Substructure For The Advanced Thermo-Mechanical Numerical Modeling Of The Power Integrated Circuits"

31.07.2017-1.09.2017

Marius Lungociu si Razvan Pitu, in calitate de studenti practicanti ai UTCN fac un stagiu de pregatire la: Infineon Technologies Romania Scs & Co, B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 6, Sector 2, Bucuresti, Romania. sub coordonarea lui Cristian Boinceanu

31.07.2017-1.09.2017

Adrian Bojita, in calitate de cercetator UTCN face un stagiu de pregatire la: Infineon Technologies Romania Scs & Co, B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 6, Sector 2, Bucuresti, Romania. sub coordonarea lui Cristian Boinceanu

12.07.2017

Cristian Boianceanu si Ciprian Florea, fac o vizita de scurta durata la: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Baritiu 26-28, Cluj-Napoca, Romania. unde sunt intampinati de Marius Purcar

6.07.2017

Marius Purcar, in calitate de director de proiect face o vizita de scurta durata la la: Infineon Technologies Munchen Germania. unde este intampinat de Johan Massoner

6-9.06.2017

Participare la 7th International Conference on Modern Power Systems 2017, Cluj-Napoca, Romania cu articolul:

Bojita A., Avram A., Purcar M., Munteanu C., Topa V., "Thermo-Mechanical Simulation of the Metal-Semiconductor Structures of Power Integrated Circuits"

5-18.02.2017

Adrian Bojita, in calitate de cercetator UTCN face un stagiu de pregatire la: Infineon Technologies Romania Scs & Co, B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 6, Sector 2, Bucuresti, Romania. sub coordonarea lui Cristian Boinceanu

12.12.2016

Proiectul SET4CIP a fost prezentat in cadrul lansarii oficiale a proiectului P_40_437 Parteneriate pentru transfer de cunostinte si tehnologie in vederea dezvoltarii de circuite integrate specializate pentru cresterea eficientei energetice a noilor generatii de vehicule - PartenerIC din cadrul actiunii Parteneriate pentru transfer de cunostinte POC-A1-A1.2.3-G-2015.

06.12.2016

S-a desfasurat concursul de ocupare a postului vacant de asistent cercetare din cadrul proiectului. Concursul a fost castigat de dl. ing. Adrian Bojita student masterand in cadrul programului de studii "Tehnici Moderne de Proiectare Asistata de Calculator in Inginerie Electrica" al Facultatii de Inginerie Electrica. Dl. ing. Adrian Bojita isi va incepe activitatea in cadrul proiectului la 01.01.2017.

29.11.2016

Vizita la Infineon Tehnologies Romania. Vizita are ca obiective:

(1) discutarea si stabilirea struturilor de test,

(2) modalitatile de publicare a rezultatelor si,

(3) stabilirea subiectelor pentru practica studentilor.

07.11.2016

Inlanirea de lansare oficiala a proiectului in cadrul careia s-au reunit membrii echipei UTCN. S-au discutat si alocat resursele pentru desfasurarea activitatilor proiectului.

SET4CIP

1. Simulator multiscalar-multigrid

2. Participari la conferinte si lucrari publicate in volume indexate IEEE/ISI

3. Lucrari in reviste ISI

4. Stagii de pregatire a studentilor UTCN la IFRO

5. Stagii de pregatire a personalului UTCN la IFRO

6. Susinerea de lucrari de diploma si disertatie in coordonare cu IFRO

7. Proiect de cercetare iDev40 derivat din Set4CIP